SerMimar Çelik Yapı
Çelik Proje, Çelik İmalat, Çelik Montaj

Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!

Çelik Proje İmalat Montaj Kontrol

Çelik Proje İmalat Montaj Kontrol

SerMimar ÇELİK, teknik altyapısı ve deneyimli teknik personeli ile ilgili standartlara göre, hata kontrolleri, yükleme testleri, gürültü ölçümleri vb. gibi her türlü testleri gerçekleştirmektedir.

Sertifikalı kaynak teknisyenlerinden oluşan Kalite Kontrol Bölümümüz, malzemenin fabrikaya girdiği andan bir ürün olarak fabrikadan çıkmasına kadar her bir safhada ilgili kalite belgeleri ile kontrol etmektedir.

  • Hizmet ve faaliyetlerinde can ve mal emniyetinin sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ve düzenlemelerin yerine getirilmesi,
  • Hastalık ve yaralanmaların önüne geçilmesi için, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanması,
  • Tehlikelerin etkin olarak belirlenip, risklerin minimize edilmesi,
  • Personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlanması,
  • Personelinin hizmet sahalarında güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve bunu müşterilerinden talep edilmesi,
  • Personeline sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanlarda hizmet sağlamama yetkisi tanıması,
  • Personelinin iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli yüksek tutması,
  • İSG süreçlerinin ve performansının sürekli iyileştirilmesi,
  • Personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları sağlanması,

SerProfil & SerMimar Yağmahan İnşaat markasıdır

Mobil: +90 (505) 507 04 18 (Mimar İdris YAĞMAHAN)