SerMimar Çelik Yapı
Çelik Proje, Çelik İmalat, Çelik Montaj

Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!

Sera Naylonu Nedir?

 • Sera naylonu çeşitleri şeffaftır. İsteğe bağlı olarak siyah ve diğer renklerde üretim yapılır.
 • Sera naylonu çeşitleri sera içerisindeki nemi, suyu damlatmama özelliğine sahiptir.
 • Zararlı güneş ışınlarını geçirmez.
 • İstenilen ölçülerde özel üretim yapılmaktadır.
 • Sera naylonu gece ısıyı muhafaza ederek soğumayı azaltır.
 • Sera naylonu ürün verimini artırır.
 • Gündüz ışık dalga boyunu değiştirdiği için sıcak ve güneşli havalarda bitkilerin kavrulmasını önler.
 • Sera naylonu sera içerisinde ışığın düzenli dağılmasını sağlar
 • Işığın etkinliğini artırır.
 • Sera naylonu sık bitkilerin birbirini gölgelemesi nedeniyle yavaş büyüme sorununu ortadan kaldırır.
 • Çiçeklerin düşük ve yüksek sıcaklıklardan etkilenmesini önleyen Sera naylonu kaliteli çiçek üretimini teşvik eder.
 • Sera naylonu çiçeklerin strese girmesini önler.
 • Sera naylonu hastalık ve zararların etkisini azaltır.

Sera Naylon Ağırlıkları

Ürün Adı 4 Ay 12 Ay 18 Ay 24 Ay 36 Ay
Standart Kalınlık (mikron) 200 110 160 175 200
1.000 m2 Ağırlık (Kg) 185 102 160 162 185
EVA Katkılı Kalınlık (mikron) - - - 139 162
1.000 m2 Ağırlık (Kg) - - - 150 175
IR+EVA Katkılı Kalınlık (mikron) - - - 146 170
1.000 m2 Ağırlık (Kg) - - - 146 170

Sera Naylonu Fiyatları

 • 36 Aylık Sera Naylonu M2 Fiyatı: 3,50 TL+KDV'den başlar.
 • 36 Aylık Sera Naylonu KG Fiyatı: 19,00 TL+KDV'den başlar.
 • 2-3-4-5-6-8-10-12-14 metre eninde sera naylonu üretimi yapılır.
 • İstenilen boyda Sera naylonu kesimi yapılır.
 • Sera naylonları UV+IR+EVA ve antifog katkılıdır.
 • 36 ay garantilidir ve 7-8 yıl dayanır.

Naylon Sera Uygulama

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları

Naylon Sera Uygulama

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları

Sera Naylonu İçerindeki Katkılar ve Özellikleri

 1. UV (ultra Violet) Katkısı: UV Katkısı sera örtüsünün güneşe karşı dayanımını arttırır.
 2. IR (Infra Red) Katkısı: Sera içerisindeki ısıyı hapsederek gece ve gündüz arasındaki ısı kaybını minimum seviyede tutar.
  • Geceleri seranın içerisindeki ısı +1°C ile +5°C arasında değişiklik gösterir.
  • Isı kaybının minimum seviyede olması ürünün ani sıcaklık düşmesi ile oluşan don riskine karşı korunmasını sağlar.
  • Bitkinin strese girmesi engellenerek verimi artar ve seranın ısıtılması için harcanan yakıttan tasarruf edilir.
 3. AB (Anti Bacterial) Katkısı: Beyaz sinek, afit, trips ve yaprak parazitlerini engeller. Bakteri yayılımını engeller.
 4. Mantar hastalıklarını azaltır. Bitkilerde ve mahsülde yüksek kalite sağlayarak verim artışına neden olur.
 5. EVA (Ethylene Vinyl Acetate) Katkısı:Sera örtüsünün daha esnek olmasını sağlayarak rüzgara karşı dayanımı arttırır.
 6. Karanlıkta gelişen bazı mantarların gelişmesini önler. Yüksek ışık geçirgenliği sağlar. Sera içerisine giren ışığın eşit şekilde dağılmasını sağlayarak ürün kalitesini arttırır. Kızıl ötesi ısı tutma oranını yükseltir. (IR Katkısının aktifliğini arttırır.)
 7. AD-AF (Anti Drip-Anti Fog) Katkısı: Seranın dışı ve içerisi arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, toprak ve bitkilerdeki terlemeler sera örtüsünün iç yüzeyinde damlacıkların oluşmasına neden olur. Bu katkıyla su damlaları sera örtüsü yüzeyinde dağılır,bitkinin yüzeyine damlamaönlenir.

Sera Naylonu / THT - UV Koruma

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
Günesin zararlı UV ısınlarına karsı sera örtüsünün koruyucu kalkanıdır. Seçilen ürünün kalınlıgına ve UV kullanım oranına baglı olarak sera örtüsünün ömrünü uzatır. Aynı zamanında beyaz sinegin sera içerisindeki faaliyetlerini ve virüs hastalıgını yaymasını önler ve kükürt, klor gibi kimyasallara karsı klasik HALS - UV'ye göre daha dirençlidir.

Sera Naylonu / IR Koruma

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
Gündüz günes ısıgının sera içerisine daha etkili ve verimli girmesini saglarken sera örtüsünde olusturdugu ısı bariyeri ile gece seranın sogumasını yavaslatır. Havanın açık oldugu günlerde IR kullanılmayan örtülere göre seranın sıcaklıgının 2-4° daha yüksek olmasını saglar. Gece ve gündüz ısı farkını azaltır, ısıtma maliyetlerini düsürür, mahsülde erkencilik, verim ve kalite artısı saglar.

Sera Naylonu / Anti - Fog Koruma

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
Su moleküllerinin yüzey gerilimi artırarak sera örtüsünün iç yüzeyinde su damlacıkları olusumunu önler ve bitkinin üzerine suyun damlaması sonucu ortaya çıkacak özellikle mantari hastalıklara karsı bitkiyi korur. Mahsülde verim ve kalite artısı saglarken aynı zamanda ilaç kullanımında tasarruf saglar. Seranın kurulum, havalandırma ve iklim sartlarına baglı olarak Anti-Fog Katkının faydalı ömrü 12-18 ay arasında degisir.

Sera Naylonu / Anti - Mist Koruma

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
Mutlaka Anti-Fog ile birlikte kullanılır ve hızlı nem çekici özelligi ile sera içerisinde günesin dogusu esnasında olusan sisin azaltılmasını saglar.

Sera Naylonu / Eva Koruma

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
Sera örtüsünün ısık geçirgenligini, elastikiyetini artırır, sera örtüsünün mekanik degerlerini ve termik etkisini güçlendirir.

Sera Naylonu / Anti - Dust Koruma

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
Filmin en üst yüzeyinde toz birikimini engelleyerek maksimum ısık geçirgenligi saglar. Bitkinin gelisimini ve verimliligini arttırır.

Sera Örtülerinin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Garanti Koşulları

Sera Naylon, Naylon Sera Uygulamaları
 1. Sera üzerine plastik örtü sabahın erken saatlerinde (10.00'dan önce) ve rüzgarsız günlerde çekilmelidir. İlkbahar, sonbahar ve yaz gibi kış şartlarına göre daha ılık mevsimlerde plastik örtünün çekilmesi durumunda kışın soğuk günlerdeki aşırı gerilmenin plastiği patlatabileceği oluk kenarlarında alın bağlantılarında, üst boru ile temas noktalarında aşırı gerilmeye bağlı olarak sera örtüsünde kopmalar, kesilmeler yırtılmalar olabileceği göz önüne alınarak uygun boşluk bırakılmalı, böyle bir hasarın ürün kalitesi ile değil sera örtüsünün çekiliş işçiliğindeki hata ile ilgili olduğu bilinerek garanti kapsamı dışında böylesine bir hasar ile karşılaşmamak için, sera örtüsünün çekim işçiliğinde gereken hassasiyet ve özen gösterilmelidir.
 2. Rüzgarın sera yüzeyinde ortaya çıkardığı emme kuvvetlerine karşı plastiğin üstüne kuşaklar konmalıdır.
 3. Seralar yay aralıklarının çok geniş tutulmamasına dikkat edilmelidir.
 4. Plastiğin (sera örtüsü, çileklik, ısı perdesi vs.) çekilmesi esnasında enine ve boyuna sündürülmesi, uzatılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Böyle bir uygulama sera örtüsünü deforme edeceğinden garanti kapsamı dışına çıkarılır.
 5. Sera naylonu rüzgarda dalgalanmasını ve konstrüksiyona sürtünmesini engelleyecek tedbirler alınmalıdır. (Sürtünme ve rüzgar ile örtünün konstrüksiyona çarpması ile oluşan hasarların sera örtüsünün kullanım ömrünü kısalttığı ve böyle bir durumun ürünü garanti kapsamı dışına çıkardığı bilinmelidir.)
 6. Sera örtüsünün mümkün olduğu kadar güneş radyasyonu sonucu ısınmış metal malzeme ile az temas etmesi için malzemenin açık renklerde (tercihen beyaz) boyanması ve plastik ile temas yüzeylerin pürüzsüz olması sağlanmalıdır.
 7. Sera örtüsünün üzerine çekildiği pürüzlü,paslı,ahşap veya budak gibi fiziki yada kimyasal deformasyon sebebi olabilecek materyallerin sera örtüsüne verebileceği zararlar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Seraların ısıtılmasında kullanılan ısıtma araçlarının plastiği yakın olamaması ve sıcağı naylona direkt vurmamasına dikkat edilmelidir.
 9. Sera örtüsünün çıta ile sabitlenmesinde çivi ve tel kullanımında plastiğe en az zarar verecek şekilde tedbirler alınmalı, bir müddet sonra tel veya ağaç çıtanın çürüyebileceği göz önüne alınarak tel ve çıtalar gerektiği zaman yenilenmelidir. (Paslanmış tel ve çiviler örtüye fiziki deformasyonun yanında kimyasal zarar da verir.)
 10. Naylonların tutturulmasında klips kullanılıyor ise klipslerin montajı anında plastiğin zedelenmemesi için klipslerin altına çift katlı plastik yerleştirilmelidir.
 11. Sera içerisinde sülfürlü (kükürtlü) ilaçların kullanılmasının plastiğin kullanım ömrünü kısalttığı bilinmeli ve uygulamada buna dikkat edilmelidir. Bu kimyasalların bir veya bir kaçının sera örtüsünde tespit edilmesi durumunda UV katkısı kimyasalı üreten şirketler herhangi bir kullanım süresi garantisi vermemektedir. Dolayısı ile ürün ve bu benzeri kimyasalların kullanımı sonucu hasar görmüş ise garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
  1. Sera örtülerine kullanım şartlarına uyulduğu takdirde şu an itibariyle verilebilen en uzun garanti süresi 36 aydır.(36 aylık ürün grubu için)
  2. Antifog (AF) katkılı ürünlerimizde Antifog katkısının özelliklerinin (faydalı ömrünün) kullanım, ortam ve iklim şartlarına bağlı olarak 12 -18 ay civarında olduğu bilinmelidir.
  3. Antimist (sis azaltıcı) katkının faydalı ömrü ürünün kullanım ortam ve iklim şartlarına bağlı olarak 3-8 ay civarındadır.
 12. Plastik sera örtülerinin verimli kullanımlarının ve dayanma süresinin arttırılmasında şüphesiz ürün kalitesi yanında kullanım şartlarının iyi ve tekniğe uygun bir şekilde yapılaması, sera konstrüksiyonunun malzemesi ve işçiliği de çok önemlidir.
Yukarıda belirtilen kurulum ve kullanım talimatları çerçevesinde kullanıldığı takdirde üretimden doğan hatalar için kalan süre oranında garantilidir.
ÖNEMLİ NOT: Sera örtüsünün sera üzerine çekilmesinde iç tarafın dışa gelmemesine ÇOK DİKKAT edilmelidir. Aksi Takdirde Anti Fog, Anti Mist gibi katkıların etkisinde yetersizlik oluşur.(Sera Örtüsünün hatalı, iç ve dış yüzeyin yönüne uygun çekilmemesi garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

Sera Naylonu Üretim Testleri

Dart Drop Testleri
 • Uluslar Arası Standartı: TS EN ISO 7765-1
 • Plastik Film Ve Levhalar - Serbest Düşen Kütle Metodu ile Darbe Mukavemetinin Tayini için Yapilmaktadir.
MFI (Kutlesel Erime Akis Hizi) Testleri
 • Uluslar Arası Standartı TS EN ISO 1133
 • Plâstikler - Erimiş Termoplâstiklerin Kütlesel Akiş Hizinin (Mfr) Ve Hacimsel Akiş Hizinin (Mvr) Tayini için Yapilmaktadir.
Yoğunluk Tayini Testleri
 • Uluslar Arası Standartı: TS EN ISO 1183-1
 • Plastikler - Gözeneksiz Plastikler – Yoğunluk Tayin Metotları
 • Bölüm 1: Daldirma Metodu, Sivi Piknometre Metodu Ve Titrasyon Metodu
Toplam Görünür Işık Geçişi Testleri
 • Uluslar Arası Standartı : TS EN 2155-5 Havacilik-Uçak Cilalamasi için Şeffaf Malzemelerin Deney Metotlari; Bölüm 5: Görünür Işik Geçişinin Tayini
Pusluluk Testleri
 • Uluslar Arası Standartı TS EN 2155-9 Havacilik Serisi - Uçaklarda Cam Olarak Kullanilan Şeffaf Malzemeler için Deney Metotlari Bölüm 9: Pus Tayini
Çekme Özelliklerinin Tayini Testleri (Çekme-Kopma-Uzama)
 • Uluslar Arası Standartı Ts 1398-3/En ISO 527-3 Plastikler-Çekme Özelliklerinin Tayini-Bölüm 3 : Film Ve Levhalar için Deney Şartlari

SerProfil & SerMimar Yağmahan İnşaat markasıdır

Mobil: +90 (505) 507 04 18 (Mimar İdris YAĞMAHAN)